Patio on analysoidun ja hyvin visualisoidun tiedon paikka

Patioon kootaan tietoa asukkaiden perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisesta, peruspalvelujen saatavuudesta, väestön hyvinvoinnin tilasta sekä asuin-, työ- ja elinympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta.

 

15.4.2016 julkaistua uutta tietoa peruspalveluista, alla linkit aineistoihin

Peruspalveluja arvioitiin, alla linkkejä aineistoihin


Johtopäätökset       Tiivistelmät

Videot peruspalvelujen arvioinnin julkistamisesta

Tiedotteet peruspalvelujen arvioinnista 2015

Aluehallintovirastojen alueelliset aineistot julkaistaan kesäkuun 2016 alussa.    

 

Yhteenvedot Peruspalvelujen tila I raportista

Tavoitteet                  Johtopäätökset          Saatavuus           Laatu

Taloudellisuus           Tuottavuus               Vaikuttavuus     Digitalisaatio

    

Peruspalvelujen tila II

Kokonaiskuva         Yhteenveto

 

Suodata tietoa Tutustu aineistoihin -toiminnolla.

 

Miltä tulevaisuus näyttää

Valtioneuvoston toimintaympäristökuvaus esittelee päättäjille ja kansalaisille Suomen talouden, osaamisen, ympäristön sekä väestön tilaa nyt ja lähitulevaisuudessa.

Toimintaympäristökuvaukseen ja ministeriöiden tulevaisuuskatsauksiin pääsee tutustumaan Info ikkunan kautta.

Valtioneuvoston kanslia kokoaa yhteen ministeriöiden hallinnonaloja koskevat tulevaisuuskatsaukset.

Niiden tavoitteena on tuottaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja hallitusneuvottelujen pohjaksi tilanne- ja kehitysarvioita yhteiskunnan tilasta ja poliittista päätöksentekoa edellyttävistä kysymyksistä.

Tiivis tietopaketti kunkin hallinnonalan merkittävimmistä kehitystekijöistä, keskeisistä ongelmakohdista ja erilaisista ratkaisuvaihtoehdoista.  katsaukset julkistettiin 3.10.2014.                                                                      

Kuntapohjaiset aluejaot katsottavissa Patiossa

Patio käyttöliittymässä voi tarkastella kuntapohjaisia aluejakoja (Infoikkuna/Katsele aluejakoja)

Tällä hetkellä nähtävänä

  • Aluehallintovirastojen,
  • ELY-keskusten,
  • Maakuntaliittojen ja
  • EU-suuralueiden aluejaot.

Toimialakohtaiset aluejaot ovat tulossa.                                    

Aluejakonäkymät on toteutettu Maanmittauslaitoksen Karttaikkunassa.