Tutustu aineistoihin
Aineisto
 • Erillisselvitykset
 • Ohjaus- ja johtamistiedot
 • Peruspalvelujen arviointi
 • Peruspalvelujen tila
 • Tilannekuvat
 • Toimintaympäristöanalyysit
Vuosi
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
Alue
 • Etelä-Suomi
 • Itä-Suomi
 • Länsi- ja Sisä-Suomi
 • Lappi
 • Lounais-Suomi
 • Pohjois-Suomi
 • Valtakunnallinen
Sisällöt
 • Graafi
 • Kartta (iFrame)
 • Karttakuva
 • Taulukko
 • Teksti
Aineisto:
Vuosi:
Alue:
Sisällöt:
Lisävalinnat:
Tulosten lukumäärä:

Aloita valitsemalla yläpalkista aineisto. Valinnan jälkeen avautuu muita valintamahdollisuuksia.

Julkaistut aineistot

 • Aluehallintovirastojen vuotta 2015 koskeva valtakunnallinen peruspalvelujen arviointi
 • Arviointiin liittyvä toimintaympäristön kuvaus
 • Valtiovarainministeriön Peruspalvelujen tila 2016 I osa

Aluehallintovirastojen alueelliset analyysit julkaistaan kesäkuun 2016 alussa.

Kokonaista raporttia pääsee selaamaan Raportit -valinnasta

Karttakuvia, grafiikkaa ja taulukoita voi valita katsottavaksi Sisällöt- kohdassa. Lisäluokituksissa voi valita, minkä toimialan aineistoja haluaa katsoa. Lisävalinnan avautuvat valitsemalla raportti.

 • Valitaan aineisto, vuosi, alue ja haluttu aineistotyyppi.

Suodattamaan tietoja pääsee Lisävalinnoissa. 

 

Aineistokategoria

Kuvaus

Peruspalvelujen arviointi

 

Peruspalvelujen arviointiaineistot vuotta 2015 koskevasta arvioinnista alkaen.

Aluehallintoviraston tehtävänä on peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi. Arviointi tuottaa osaltaan aineistoa myös peruspalveluohjelmamenettelyn mukaiseen arviointiin.

Toimintaympäristöanalyysit

 

Analyysiä  mm.  väestörakenteesta  muuttoliikkeestä, elinkeinoista, työllisyydestä, osaamisesta, aluerakenteesta, väestön hyvinvoinnista ja kuntataloudesta.

Peruspalvelujen tila

Kaksi kertaa hallituskauden julkaistava valtiovarainministeriön aineisto. Julkaistaan Patiossa heti, kun mininisteriö on julkaissut raportin.