Patio on analysoidun ja hyvin visualisoidun tiedon paikka

Patioon kootaan tietoa asukkaiden perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisesta, peruspalvelujen saatavuudesta, väestön hyvinvoinnin tilasta sekä asuin-, työ- ja elinympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta.

Patiossa julkaistuja raportteja pääsee katsomaan verkkojulkaisuina Infoikkunan Raportit-luettelon kautta. Aineistoja voi hyöyntää myös Pation suodatustoiminnoilla Tutustu aineistoihin –painikkeen kautta.

Uutta Patiossa   

Aluehallintovirastot julkaisivat vuotta 2017
koskevan peruspalvelujen arvioinnin.

Arviointi sisältää valtakunnallista ja alueellista analyysiä opetus- ja kulttuuritoimen ja pelastustoimen palveluista sekä perustoimeentulotuen KELA-siirron vaikutuksista kunnissa.

Asiasta tarkemmin Peruspalvelujen arviointi 2017 –sivustolla. Aineisto julkaistaan 13.6.2018.

 

Patiossa julkaistujen aineistojen omat sivustot                

Peruspalvelut

 

Aluehallintovirastojen toiminta

 

    Muuta