Patio on analysoidun ja hyvin visualisoidun tiedon paikka

Patioon kootaan tietoa asukkaiden perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisesta, peruspalvelujen saatavuudesta, väestön hyvinvoinnin tilasta sekä asuin-, työ- ja elinympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta

 

Patiossa julkaistut aineistot löytyvät täältä.  Niitä voi hyödyntää myös kyselytoiminnoilla.

Aluehallintovirastojen ja maistraattien tilinpäätöstiedot nyt Patiossa

 

Kiireellisten pelastustehtävien toimintavalmiusajoissa parantamista

Aluehallintovirastot selvittivät pelastustoimen kiireellisten pelastustehtävien toteutumista.

Valtakunnallinen selvitys pelastustoimen toimintavalmiudesta vuosilta 2013-2016 on julkaistu.

Tutustu aineistoon

Patiossa monipuolista tietoa peruspalveluista

Tutustu Peruspalvelujen tila 2016 aineistoon Patiossa

Yleiskuvaa peruspalvelujen tilasta päätöksentekijöille hallinnon eri tasoilla.

 

 

 
Tietoa aluehallintovirastojen toiminnan vaikuttavuudesta, tuloksellisuudesta ja taloudellisuudesta.

Miltä tulevaisuus näyttää

Valtioneuvoston toimintaympäristökuvaus esittelee päättäjille ja kansalaisille Suomen talouden, osaamisen, ympäristön sekä väestön tilaa nyt ja lähitulevaisuudessa.

Toimintaympäristökuvaukseen ja ministeriöiden tulevaisuuskatsauksiin pääsee tutustumaan Info ikkunan kautta.

Valtioneuvoston kanslia kokoaa yhteen ministeriöiden hallinnonaloja koskevat tulevaisuuskatsaukset.

Niiden tavoitteena on tuottaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja hallitusneuvottelujen pohjaksi tilanne- ja kehitysarvioita yhteiskunnan tilasta ja poliittista päätöksentekoa edellyttävistä kysymyksistä.

Tiivis tietopaketti kunkin hallinnonalan merkittävimmistä kehitystekijöistä, keskeisistä ongelmakohdista ja erilaisista ratkaisuvaihtoehdoista.  katsaukset julkistettiin 3.10.2014.                                                                      

Kuntapohjaiset aluejaot katsottavissa Patiossa

Patio käyttöliittymässä voi tarkastella kuntapohjaisia aluejakoja (Infoikkuna/Katsele aluejakoja)

Tällä hetkellä nähtävänä

  • Aluehallintovirastojen,
  • ELY-keskusten,
  • Maakuntaliittojen ja
  • EU-suuralueiden aluejaot.

Toimialakohtaiset aluejaot ovat tulossa.                                    

Aluejakonäkymät on toteutettu Maanmittauslaitoksen Karttaikkunassa.