Miltä tulevaisuus näyttää?

Tiivis tietopaketti kunkin hallinnonalan merkittävimmistä kehitystekijöistä, keskeisistä ongelmakohdista ja erilaisista ratkaisuvaihtoehdoista.

Valtioneuvoston kanslia kokosi yhteen ministeriöiden hallinnonaloja koskevat tulevaisuuskatsaukset. Niiden tavoitteena on tuottaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja hallitusneuvottelujen pohjaksi tilanne- ja kehitysarvioita yhteiskunnan tilasta ja poliittista päätöksentekoa edellyttävistä kysymyksistä.   Vuoden 2014 katsaukset julkistettiin 3.10.2014.

Tiivistelmät tulevaisuuskatsauksista. Osana vuoden 2014 tulevaisuuskatsausten valmistelua, ministeriöt julkistivat kesäkuussa 2014 yhteisen toimintaympäristökuvauksen, jonka tarkoituksena on tarjota päättäjille ja kansalaisille virkamiesten näkemykseen perustuva tieto suomalaisen poliittisen päätöksenteon ympäristöstä.  Toimintaympäristönkuvauksesta on tehty tiivistelmät.

Tiedotteet ja blogit

Julkaisu

Päätöksenteosta muutoksentekoon

Valtioneuvoston kanslian tulevaisuuskatsaus 2014

Sisäinen turvallisuus tulevaisuuden menestystekijänä ja hyvinvointimme varmistajana

Sisäministeriön tulevaisuuskatsaus 2014

Osaamisella ja luovuudella hyvinvointia

Opetus- ja kulttuuriministeriön tulevaisuuskatsaus 2014

Hyvinvointia ja kasvua ruuasta ja uusiutuvista luonnonvaroista

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tulevaisuuskatsaus 2014

Suomi kasvuun

Työ- ja elinkeinoministeriön tulevaisuuskatsaus 2014

Hyvinvointi on toimintakykyä ja osallisuutta

Sosiaali- ja terveysministeriön tulevaisuuskatsaus 2014

Vihreä kasvu ja kestävä elinympäristö

Ympäristöministeriön tulevaisuuskatsaus 2014

Liikenne ja viestintä digitaalisessa Suomessa

Liikenne- ja viestintäministeriön tulevaisuuskatsaus 2014

Suomen asema, turvallisuus ja hyvinvointi monimutkaistuvassa maailmassa

Ulkoasiainministeriön tulevaisuuskatsaus 2014

Oikeudenmukainen, avoin ja luottamukselle rakentuva yhteiskunta

Oikeusministeriön hallinnonalan tulevaisuuskatsaus 2014

Suomen puolustus 2020-luvulla

Puolustusministeriön hallinnonalan tulevaisuuskatsaus 2014