Lapin

aluehallintovirasto

 

Ylijohtaja Kaisa Ainasojan johdanto arviointiin.

 

Arvioinnin avulla seurataan, valvotaan ja arvioidaan peruspalvelujen saatavuuden yhdenvertaista toteutumista maan eri osissa.

Kansalaisten yhdenvertaisuus palvelujen saatavuudessa maan eri osissa on keskeinen periaate tilanteessa, jossa alueellinen erilaistuminen on todellisuutta.

Toimintaympäristön kuvaus

Yhteenvedot

 
 

Kuvauksen kartat, graafit ja taulukot

Tietojen poiminta