Pohjois-Suomen

aluehallintovirasto

 

 

Arvioinnin avulla seurataan, valvotaan ja arvioidaan peruspalvelujen saatavuuden yhdenvertaista toteutumista maan eri osissa.

Kansalaisten yhdenvertaisuus palvelujen saatavuudessa maan eri osissa on keskeinen periaate tilanteessa, jossa alueellinen erilaistuminen on todellisuutta.

 

Tiedotteet

Toimintaympäristön kuvaus

Yhteenvedot

 

Kuvauksen kartat, graafit ja taulukot

Tietojen poiminta