Peruspalvelujen arvioinnin avulla tuetaan palvelujen                                       yhdenvertaista toteutumista maan eri osissa.

     Vuotta 2019 koskeva arviointi

"Missä tilassa ovat maamme varhaiskasvatus, kulttuuripalvelut, kirjastot, liikunta, nuorisotoimi, lastensuojelu, eläinlääkintä ja pelastustoimi. Tähän pyrkii vastaamaan vuotta 2019 koskeva peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi valittujen arviointikohteiden avulla." Lue lisää...

 

Varhaiskasvatuksessa oli 30 ja esiopetuksessa oli 15 viittomakieltä käyttävää lasta. Kuurojen vanhempien kuulevia lapsia (coda, Children of Deaf Adults) varhaiskasvatuksessa oli 31 ja esiopetuksessa 8. Lue lisää...

Lastensuojelulain perusteella kuntiin sijoitettujen lasten ja nuorten opetuksen eniten kunnissa ongelmia aiheuttavat kasvaneet erityisen tuen ja oppilashuollon tarpeet. Lue lisää..

Kulttuuripalveluista kunnissa oli yleisimmin tarjolla kulttuuritapahtumia, taiteen perusopetusta ja muuta kulttuuriharrastustoimintaa sekä kunnassa vierailevia musiikin ja esittävän taiteen esityksiä. Lue lisää..

Kirjastotoimessa toimipaikkojen määrä ja henkilökunnan läsnäolo on vähentynyt, mutta omatoimikirjastot ovat lisänneet kirjastojen kokonaisaukioloaikaa. Lue lisää..

Liikuntapaikkojen käyttövuorojen kysyntä oli merkittävästi tarjontaa suurempaa liikuntasalien ja liikuntahallien kohdalla, jotka tarjoavat toimintamahdollisuuksia laajalle joukolle liikuntamuotoja. Lue lisää..

Valtaosa nuorille suunnatuista palveluista kunnissa arvioitiin toimivan hyvin. Kuitenkin lähes jokaisessa palvelukokonaisuudessa on myös palveluja, jotka ovat vain melko riittäviä tai riittämättömiä. Lue lisää..

Koulutuspalvelut | Mielenterveys- ja päihdepalvelut | Nuorisopalvelut ja vapaa-ajan palvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | Työhön, asumiseen ja liikkumiseen liittyvät palvelut

Nuoristotoimen osalta arvioinnin tuloksia löytyy myös täältä.

Hälytyspalvelujen saatavuudessa valtakunnallisesti asetettujen vähimmäistavoitteiden mukaisesti on edelleen puutteita osalla pelastustoimen alueita. Lue lisää..

Kiireellisen eläinlääkärinavun saanti on järjestetty eläinlääkintähuoltolain vaatimusten mukaisesti koko maassa, mikä ei kuitenkaan ole ratkaissut monia päivystykseen liittyviä ongelmia. Lue lisää...