Saavutettavuusseloste

Aluehallintovirasto pyrkii takaamaan Avi.fi-sivuston saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 (Avautuu uudessa välilehdessä), mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste patio.fi-palvelun..

Saavutettavuuden tila 

Verkkosivusto täyttää suurelta osin lain vaatimat A-ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG 2.2), sivustolla on kuitenkin joitakin kriittisiä saavutettavuuspuutteita.

Ei-saavutettava sisältö 

Kaikki sisältö ei ole saavutettavissa siksi, että palvelu ei ole vielä Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukainen. Verkkosivuston saavutettavuudesta on marraskuussa 2021 teetetty ulkopuolinen asiantuntija-arvio, jossa ongelmat on selvitetty. Palvelun saavutettavuutta kehitetään jatkuvasti.

Patio.fi-sivusto on poistumassa käytöstä. Sivuston poiston osalta aikataulu on vielä avoin. Tilalle on tulossa uusi tietoalusta ja tietopalvelusivusto. Uutta sivustoa ollaan kehittämässä Tiedolla johtamisen jatkokehittämisen pilottihankkeessa.

 

Saavutettavuusauditoinnissa Patio.fi sivustossa esiin nousseet puutteet huomioidaan sivuston ylläpidossa siten, että sisääntulosivuilla olevat puutteet korjataan niiltä osin kuin se voidaan tehdä ylläpidon toimesta. Sivuston kautta julkaistujen raporttien osalta ongelmallisia olivat kuvamuotoiset taulukot, graafit ja kartat. Niiden suuren määrän vuoksi niitä ei saada muutettua oikeaan muotoon. Saavutettavuus näiden osalta huomioidaan, kun julkaisu aikanaan korvataan saavutettavalla verkkojulkaisulla.

 

Taulukoihin, graafeihin ja karttoihin liittyvien mahdollisten tietotarpeiden osalta voi laittaa tietopyynnön sivuston kautta sähköpostilla.

 

Siltä osin kuin todetut puutteet edellyttävät isoja toiminnallisia muutoksia, selvitetään toiminnallisuuksien piilottaminen sivustolta edellyttäen, että se ei muutoin vaaranna sivuston toimintaa.

 

Tilinpäätös 2020 -asiakirja on julkaistu verkkojulkaisuna. Julkaisupohjana on käytetty aluehallintoviraston saavutettavaa julkaisupohjaa. Lisäksi on kiinnitetty huomiota taulukoiden ja graafien saavutettavuuteen. Patio.fi-sivuston etusivulle on tehty linkki verkkojulkaisuun. Kyseistä asiakirjaa ei enää työstetty Patio.fi-sivustolle, koska sivusto on poistumassa käytöstä.

 

Tilinpäätös 2019 -asiakirja on julkaistu Patio-sivustolla 28.2.2020. Saavutettavuutta huomioiden korjaavana toimenpiteenä ehdotetaan verkkojulkaisu-version tekemistä. Julkaisupohjana käytetään aluehallintoviraston saavutettavaa julkaisupohjaa ja huomioidaan taulukoiden ja graafien saavutettavuus niiltä osin kuin se on jälkikäteen mahdollista. Patio.fi-sivuston etusivulle lisätään linkki verkkojulkaisuun sekä poistetaan nyt siellä oleva julkaisu ja kyseisen aineiston suodatukset.

 

 

Pääosa havaituista ongelmista koskee avustaa teknologiaa, kuten ruudunlukijoita käyttäviä käyttäjiä.

Puutteita tekstivastineissa

  • Palvelussa on joitakin elementtejä, joiden tekstivastine puuttuu tai vastine on virheellinen tai puutteellinen. (WCAG 1.1.1)

Sisällön rakenteen ongelmat

  • Palvelussa on joitakin puutteita rakenteissa kuten otsikkojen käytössä ja muiden HTML-elementtien käytössä. (WCAG 1.3.1)

Puutteita kontrasteissa

  • Palvelussa on sisältöjä, joiden taustan ja tekstin kontrastisuhde ei ole riittävä. (WCAG 1.4.3)

Puutteita näppäimistökäytössä

  • Palvelussa on joitakin toimintoja joita on hankalaa käyttää näppäimistöllä. (WCAG 2.1.1)

Puutteita linkin tarkoituksessa

  • Sivuilla on joitakin kohtia, joissa linkin tarkoitus jää epäselväksi. (WCAG 2.4.4)

Puutteita otsikoissa ja nimilapuissa

  • Sivuilla on joitakin kohtia, joissa nimilaput puuttuvat tai otsikot eivät kuvaile sisältöä. (WCAG 2.4.6)

Puutteita kohdistiminen näkyvyydessä

  • Sivuilla on joitakin kohtia, joissa kohdistin ei näy, vaikka fokus on elementissä (WCAG 2.4.7)

Puutteita kielimäärityksissä

  • Palvelussa on sivuja ja sivujen sisällä yksittäisiä kohti, joissa kielimääritys on väärä tai se puuttuu. (WCAG 3.1.1 ja 3.1.2)

Puutteita sisällössä navigoinnissa

  • Navigoitaessa näppäimistöllä ruudunlukijaa käytettäessä sivuston tekstisisältö ja jotkin pidemmät otsikot toistuvat ruudunlukijalla katkonaisesti. Ruudunlukija voi jättää tekstin kesken riippumatta siitä, onko se kesken lauseen tai kesken rivinvaihdon. (WCAG 3.2.3)

Puutteita koodauksessa

  • Sivujen koodimerkinnöissä on joitakin puutteita. (WCAG 4.1.1)

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen 

Tämä seloste on laadittu 20.11.2021. 

Seloste perustuu kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimukset. 

Selostetta tarkistettiin viimeksi 20.11.2021. 

Palaute ja yhteystiedot 

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Sähköpostilla

Sähköpostilla osoitteeseen tuki.spa(at)ely-keskus.fi

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. 

Tee ilmoitus Etelä-Suomen aluehallintovirastoon (Avautuu uudessa välilehdessä)

Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fiAvautuu uudessa välilehdessä,
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000