Tutustu aineistoihin
Aineisto
 • Erillisselvitykset
 • Ohjaus- ja johtamistiedot
 • Peruspalvelujen arviointi
 • Peruspalvelujen tila
 • Tilannekuvat
 • Toimintaympäristöanalyysit
Vuosi
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
Alue
 • Etelä-Suomi
 • Itä-Suomi
 • Länsi- ja Sisä-Suomi
 • Lappi
 • Lounais-Suomi
 • Pohjois-Suomi
 • Valtakunnallinen
Sisällöt
 • Graafi
 • Kartta (iFrame)
 • Karttakuva
 • Taulukko
 • Teksti
Aineisto:
Vuosi:
Alue:
Sisällöt:
Lisävalinnat:
Tulosten lukumäärä:

Suodatuksen eteneminen

1. Valitse aineisto.

2. Valitse vuosi.

3. Valitse aineistotyyppi.

4. Valitse lisävalinnat.

5. Valitse aineisto, josta haluat poimia tietoja.

13.6.2018 julkaistua peruspalvelujen aineistoa pääsee suodattamaan valitsemalla aineistoksi Peruspalvelujen arviointi, vuodeksi 2017 ja lisävalinnoista aineistoksi Peruspalvelujen arviointi 2017.