Karttaikkuna mahdollistaa monipuolisten analyysien tekemisen

Teemakarttoja, palveluverkko- ja saavutettavuusanalyysejä...

Karttaikkunaa pääsee käyttämään tästä

 

Patio 2.0 projektissa on kehitetty Maanmittauslaitoksen Karttaikkunaan tilastotaulukko-, teemakartta- ja  analyysitoimintoja.

Teemakartat-toiminnon avulla voi tehdä tilastollisiin indikaattoreihin perustuvia teemakarttoja. Käytössä on yli 2000 terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää indikaattoria Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämältä SOTKAnet-rajapinnalta. Listalle indikaattoreista on kerätty tiedot kaikista rajapinnan kautta saatavilla olevista indikaattoreista.  Voit myös lisätä oman indikaattorisi.

Analyysi-toiminnon avulla voi tehdä tilastollisia paikkatietoanalyyseja. Aineistoina voi käyttää Paikkatietoikkunasta löytyviä paikkatietotuotteita.

Karttaikkunaan on nyt valmistunut käyttöohjeet, joiden avulla pääsee hyvin aloittamaan toiminnallisuuksien hyödyntämisen.