Arviointiasetelmat

Kaikki arviointikohteet

Kaikki opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arviointikohteet

Kaikki sosiaali- ja terveysministeriön hallinnon alan arviointikohteet

Arviointiasetelmat arviointikohteittain

  • Esiopetuksen toimeenpano
  • Perusopetuksen alueellinen saavutettavuus
  • Lukiokoulutuksen saavutettavuus
  • Ammatillisen koulutuksen saavutettavuus
  • Vähintään kolmen koulutusalan ammatillisen koulutuksen saavutettavuus
  • Kirjastopalvelujen saatavuus
  • Kuntien kulttuuripalvelujen tuottaminen sekä taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut sosiaali- ja terveydenhuollossa
  • Kunnallisen nuorisotyön saatavuus
  • Käyttömaksu- ja käyttövuoropolitiikan vaikutus liikuntapaikkojen tasa-arvoiseen saavutettavuuteen
  • Nuorten mielenterveys ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut