Syftet med utvärderingen av basservicen är att stödja en jämlik tillgång till service i olika delar av landet

Utvärdering av basservicen år 2019

Hur står det till med småbarnspedagogiken, kulturverksamheten, biblioteken, ungdoms-och idrottsväsendet, barnskyddet, veterinärvården och räddningsväsendet i vårt land? Detta försöker utvärderingen av den regionala tillgången till basservice 2019 ge svar på.  Läs mera...

I småbarnspedagogiken fanns det 30 och i förskoleundervisningen 15 barn som använder teckenspråk. I småbarnspedagogiken fanns det 31 och i förskoleundervisningen 8 hörande barn till döva föräldrar (coda, Children of Deaf Adults). Läs mer...

De största utmaningarna kommunerna har när det gäller att ordna grundläggande utbildning för barn och unga som har placerats med stöd av barnskyddslagen är barnens ökade behov av särskilt stöd och elevvård. Läs mer...

Inom biblioteksväsendet har antalet verksamhetsställen och personalens närvaro minskat, medan meröppet har ökat bibliotekens totala öppettid. Läs mer...

Efterfrågan på idrottsanläggningarnas användningsturer var betydligt större än utbudet i fråga om gymnastiksalar och idrottshallar som erbjuder verksamhetsmöjligheter för många olika motionsformer. Läs mer...

Största delen av servicen för unga i kommunerna bedömdes fungera bra. Dock finns det också service som det bara finns rätt så tillräckligt eller inte alls tillräckligt av. Läs mer...

Ungdomstjänster och fritidstjänster | Utbildningstjänster | Mentalvårds- och missbrukartjänster | Social- och hälsovårdstjänster |Tjänster i anslutning till arbete, boende och rörlighet

Statistik över ungdomsarbetet i Finland