Sivistystoimi

Vipunen 

Kattavasti tilasto- ja indikaattoritietoa koulutuksen eri sektoreilta, esiopetuksesta aina tutkimukseen saakka.

Kirjastot.fi

Yleisten kirjastojen hankerekisteri

Verkkopalvelu yleisten kirjastojen hankkeille ja hyville käytänteille

LIPAS liikuntapaikkojen tietopankki

Tietoa Suomen liikuntapaikoista, virkistysalueista, ulkoilureiteistä ja liikuntatoimen taloudesta.

Kuntaliitto opetus-ja kulttuuripalvelujen tilastot

Päivähoito-, opetus- ja kulttuuripalveluja koskevia tilastotietoja ja -kaavioita

Suomen nuorisotyön tilastot