Sosiaali- ja terveydenhuolto

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastot

 

Avoin data

Tilasto- ja indikaattoripankki  SOTKANET

Ttilastotietoja suomalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä. Palveluun on lisäksi koottu keskeisiä Euroopan maiden tasolla saatavia väestö- ja terveystietoja.

Hyvinvointikompassi

Yleiskuva hyvinvoinnin ja terveyden sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehityksestä Suomessa

Palveluvaaka

Löytyvät ne palveluja tarjoavat toimipisteet, joista tietoja on jo kerätty. Jatkossa kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluhakemiston valmistumisen seurauksena Palveluvaaka tulee sisältämään entistä kattavammin tietoa sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoavista organisaatioista.

Terveyspuntari

Väestön alueellisia sairastavuuseroja yhtenä vuotena.

TEAviisari

Kunnan toimintaa kuntalaisten terveyden edistämisessä kuvaava verkkopalvelu. TEAviisari-palvelu tukee kuntien ja alueiden terveydenedistämistoiminnan suunnittelua ja johtamista.

Sydän- ja verisuonitaudit

Kuolinsyyrekisterin, sairaaloiden hoitoilmoitusrekisterin ja lääkekorvausrekisterin sydän- ja verisuonitauteja koskevista osista muodostettu rekisteripohjainen tutkimusaineisto

Tartuntatautirekisteri

Yksityiskohtaisia tartuntatautien tilastoja.

Tietokantaraportit

Tietokantaraportit eli tiiviisteet ja kuutiot mahdollistavat käyttäjän omat valinnat ja tiedonhaun rekisteriaineistoista.

Fineli, Elintarvikkeiden koostumistietopankki.

Kelan tilastot

Tietoa etuuksien tasosta, yleisyydestä sekä etuuksien jakautumisesta eri alueille ja väestöryhmille.

Kelasto

Kelasto on Kelan tilastotietokanta. Kelastossa voit tehdä raportteja haluamillasi valinnoilla Kelan tilastotiedoista.

Kuntaliiton sosiaali- ja terveystilasto

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastot ja vertailutietoa.