Patio är platsen för analyserad och väl visualiserad information,

Patio-gränssnittets svenskspråkiga version är som bäst under arbete.

I Patio samlar vi information om hur invånarnas grundläggande rättigheter och rättsskydd förverkligas, om tillgången till basservice, invånarnas välfärd och hur hälsosam och trygg boende-, arbets- och livsmiljön är.