Patio är platsen för analyserad och väl visualiserad information,

Patio-gränssnittets svenskspråkiga version är som bäst under arbete.

I Patio samlar vi information om hur invånarnas grundläggande rättigheter och rättsskydd förverkligas, om tillgången till basservice, invånarnas välfärd och hur hälsosam och trygg boende-, arbets- och livsmiljön är.

Ny information om basservicen publicerades i Patio 15.4.2016

Basserviceutvärderingen innehåller utvärdering av förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, utbildningen på andra stadiet och bibliotekstjänsterna skrivna på svenska.

Övrigt innehåll på svenska publiceras genast då översättningarna är klara.