Työllisyys

Toimiala Online

Tilastoja ja ennusteita yritystoiminnan, talouden ja työllisyyden kehityksestä.

Työllisyyskatsaus

Kuukausittain Työnvälitystilaston pohjalta laatima katsaus työttömyyden, avoimien työpaikkojen ja työvoimapoliittisten toimenpiteiden viimeaikaisesta kehityksestä.

Alueelliset työllisyys-katsaukset

ELY-keskusten julkaisemat alueelliset työllisyyskatsaukset.

TEM analyyseja