Sisältö

 

Johdanto

Keskeiset käsitteet

Säädökset ja ohjeet

  • Keskeiset säädösvelvoitteet
  • Ohjeet
  • Valtakunnalliset tavoitteet

Toimintavalmiusajan toteutuminen

  • Pelastustehtävien sijoittuminen riskiruutuihin
  • Toimintavalmiusaikatavoitteiden toteutuminen

Ongelmaruudut - riskiruudut, joissa vähimmäistavoite jää toteutumatta joka vuosi

  • Ongelmaruutujen sijainti
  • Toimintavalmiusaikojen mediaanit ongelmaruuduissa
  • Tehtävämäärät ja henkilövahinkoriskit ongelmaruuduissa

Yhteenveto

Toimintavalmius pelastustoimen alueittain

Ongelmaruutujen yhtenäisaluekartat suurimmissa kaupungeissa

Toteutuneet henkilövahingot

Lähteet

Aineisto pdf muodossa

Linkit avautuvat vain

sähköisessä versiossa.