Valtakunnalliset tavoitteet

Sisäministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019 sekä tulossuunnitelma 2015 (Sisäministeriön julkaisu 34/2014) asettaa pelastustoiminnan tulostavoitteena kaksi toimintavalmiusaikaan liittyvää tavoitetta:

- kiireellisten tehtävien keskimääräiseksi toimintavalmiusaikatavoitteeksi 9:20 minuuttia
- toimintavalmiusaika 1. ja 2. riskialueilla toteutuu 50 % tavoitteesta

Jälkimmäinen tavoite on kuitenkin asetettu riskialueittain, eikä toimintavalmiuden suunnitteluohjeen mukaisesti riskiruuduittain. Valtakunnalliset tavoitteet ovat toimintavalmiusaikojen osalta nykyisen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen ajan pysyneet vuosittain samoina.