Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Pelastustoimen ennalta ehkäisevä työ

Johtopäätökset

  • Pelastustoimen alaan kuuluvan valistus- ja neuvontapalvelun valtakunnallinen palvelutavoite saavutettiin edellisvuosien tapaan osassa pelastuslaitoksia. Pelastustoimen alueiden ja kuntien välillä on suuria eroja niin palvelun saatavuudessa kuin saavutettavuudessa. Toteuttamistavoissa on myös eroja. Valistuksen ja neuvonnan suurin kohderyhmä ovat lapset ja nuoret.

Toimenpide-ehdotukset

  • Pelastuslaitosten on kiinnitettävä turvallisuusviestinnässä erityistä huomiota palvelun suuntaamiseen uhkien ja riskien mukaisesti. Pelastuslaitosten tulee ottaa sosiaalisen median hyödyntäminen turvallisuusviestinnässä painopistealueeksi sekä etsiä keinoja, kuinka sosiaalisen median välinein voidaan turvallisuusviestiä erityisesti alueilla, joissa omatoimisen varautumisen tarve korostuu. Turvallisuusviestinnän tilastointia, arviointia ja toteuttamistapoja on myös edelleen kehitettävä ja yhdenmukaistettava valtakunnallisesti sisäministeriön ohjauksessa.