Kuljetus- ja majoitusoppilaat

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Mitä muutoksia perusopetuksen kuljetus- ja majoitusoppilaiden määrissä on tapahtunut viime
vuosina?

Vuodesta 2013 kuljetusedun saavien määrä väheni Etelä-Suomessa noin 1 100 oppilaalla. Samaan aikaan perusopetuksen oppilaiden määrä kasvoi 4 400 oppilaalla. Majoitusedun saaneet olivat kaikki erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita.

 

Vuonna 2015 kuljetusedun sai Etelä-Suomen alueella 37 836 perusopetuksen oppilasta esiopetuksen, lisäopetuksen ja erityisen tuen päätöksen saaneet mukaan lukien. Vastaava perusopetuksen kokonaisoppilasmäärä oli 224 010 eli kuljetusedun sai vajaa viidennes oppilaista (16,9 %). Etelä-Karjalan, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa kuljetettavien osuus oli yli 20 prosenttia, Etelä-Karjalassa hieman suurempi kuin Manner-Suomessa keskimäärin. Vuodesta 2013 kuljetusedun saavien määrä väheni Etelä-Suomessa noin 1 100 oppilaalla. Samaan aikaan perusopetuksen oppilaiden määrä kasvoi 4 400 oppilaalla. (Taulukko 4.7.1.)

Yleisopetuksessa kuljetettavien osuus oli noin 15 prosenttia, Manner-Suomessa yleisopetuksen kuljetettavien osuus oli noin viidennes (20,3 %). Uudenmaan maakunta ainoana alitti Etelä-Suomen keskiarvon. Etelä-Karjalan maakunnassa yleisopetuksen kuljetettavien osuus oli suurin, noin viidennes (20,7 %). (Taulukko 4.7.2.)

Vuonna 2015 perusopetuksen kuljetusedun saaneista oppilaista Etelä-Suomessa oli erityisen tuen päätöksen saaneita 20,7 prosenttia (7 715 oppilasta). Manner-Suomessa vastaava luku oli 15,5 prosenttia.

Jos tarkastellaan Etelä-Suomen alueella pelkästään erityisen tuen päätöksen saaneita (18 821 oppilasta), niin kuljetettavien osuus oli 42 prosenttia, kun yleisopetuksessa kuljetusedun sai noin 15 prosenttia. Erityisen tuen päätöksen saaneita oli suhteellisesti eniten, yli 50 %, ja yli Manner-Suomen keskimääräisen tason (47 %) Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.

Taulukko 4.7.1. Kuljetusedun saavien peruskoulun oppilaiden osuus

Taulukko 4.7.2. Kuljetusedun saavien peruskoulun yleisopetuksen ja eritysien tuen päätöksen saaneiden oppilaiden osuus