Kuvat ja taulukot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Perusopetuksen alueellinen saavutettavuus

Kartat

Kartta 4.8.1. Perusopetuksen (pl. ruotsinkielinen) vuosiluokkien 1-6 koulujen saavutettavuus kunnittain Etelä-Suomen alueella vuonna 2015

Kartta 4.8.2. Perusopetuksen (pl. ruotsinkielinen) vuosiluokkien 7–9 koulujen saavutettavuus kunnittain Etelä-Suomen alueella vuonna 2015

Taulukot

Taulukko 4.5.1. Perusopetuksen koulut (pl. ruotsinkieliset) vuosina 2011, 2013 ja 2015 Etelä-Suomen alueella maakunnittain

Taulukko 4.5.2. Perusopetuksen 1–6 luokkien alle ja yli 50 oppilaan koulut (pl. ruotsinkieliset) vuosina 2011, 2013 ja 2015 Etelä-Suomen alueella maakunnittain

Taulukko 4.5.3. Perusopetuksen 7–9 ja 1–9 luokkien alle ja yli 300 oppilaan koulut (pl. ruotsinkieliset) vuosina 2011, 2013 ja 2015 Etelä-Suomen alueella maakunnittain

Taulukko 4.5.4. Vuosiluokkien 1–6 oppilasmäärä ja muutos Etelä-Suomen alueella maakunnittain vuosina 2011, 2013 ja 2015 (20.9.)

Taulukko 4.5.5. Vuosiluokkien 7–9 oppilasmäärä ja muutos Etelä-Suomen alueella maakunnittain vuosina 2011, 2013 ja 2015 (20.9.)

Taulukko 4.6.1. Ennuste alakouluikäisten määrän kehittymisestä Etelä-Suomen alueella maakunnittain 2015–2025, vertailu vuoteen 2014

Taulukko 4.6.2. Ennuste yläkouluikäisten määrän kehittymisestä Etelä-Suomen alueella maakunnittain 2015–2025, vertailu vuoteen 2014

Taulukko 4.7.1. Kuljetusedun saavien peruskoulun oppilaiden osuus oppilaista vuosina 2011, 2013 ja 2015 sekä muutos Etelä-Suomen alueella maakunnittain

Taulukko 4.7.2. Kuljetusedun saavien peruskoulun yleisopetuksen ja erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden osuus oppilaista vuosina 2011, 2013 ja 2015 sekä muutos Etelä-Suomen alueella maakunnittain

Taulukko 4.8.1.  Perusopetuksen (pl. ruotsinkielinen) saavutettavuus (%) Etelä-Suomen alueella vuonna 2015, muutos vuosiin 2011 ja 2013

Taulukko 4.8.2. Perusopetuksen (pl. ruotsinkielinen) saavutettavuus (%) kuntaryhmittäin Etelä-Suomen alueella ja Manner-Suomessa vuonna 2015