Perusopetuksen alueellinen saavutettavuus

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Mitä muutoksia perusopetuksen alueellisessa saavutettavuudessa on tapahtunut viime vuosina?

Perusopetuksen saavutettavuus heikkeni hieman Etelä-Suomen alueella edellisistä vuosista sekä alaluokilla että yläluokilla.

Perusopetuksen alueellinen saavutettavuus Etelä-Suomessa heikkeni hieman vuodesta 2013 sekä alaluokilla että yläluokilla. Vuonna 2015 keskimäärin 94 prosenttia 7−12-vuotiaista ja 86 prosenttia 13−15-vuotiaista asui enintään viiden kilometrin etäisyydellä ikäluokkansa perusopetusta antavasta koulusta. Vuonna 2013 vastaavat osuudet olivat 96 ja 87 prosenttia. Saavutettavuus heikkeni alaluokkaikäisillä lähes kaksi prosenttiyksikköä ja yläluokkaikäisillä puolitoista prosenttiyksikköä. Perusopetuksen saavutettavuuden palvelutavoitteena pidettyä saavutettavuuden säilymistä edellisvuosien tasolla tai saavutettavuuden parantumista ei valtakunnallisesti tavoitettu. (Taulukko 4.8.1.)

Maakunnittain tarkasteltuna saavutettavuudessa oli vaihteluita. Alaluokkaikäisten saavutettavuus heikkeni muissa maakunnissa paitsi Kanta-Hämeessä, missä saavutettavuus lisääntyi lähes viisi prosenttiyksikköä. Päijät-Hämeessä perusopetuksen alaluokkien saavutettavuus heikkeni sen sijaan vuodesta 2013 vuoteen 2015 lähes kahdeksan prosenttiyksikköä. Yläluokkalaisten perusopetuksen saavutettavuus heikkeni kaikissa maakunnissa, Etelä-Karjalan maakunnassa yli kuusi prosenttiyksikköä.

Vuodesta 2013 vuoteen 2015 vuosiluokkien 1−6 luokkien koulujen määrä väheni Etelä-Suomessa 49 koulua ja vuosiluokkien 7−9 koulujen määrä väheni 14 koulua. Vuosiluokkien 1−6- luokkien kouluja väheni eniten Uudellamaalla, Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä. (Taulukko 4.5.1.)

Vuonna 2015 Manner-Suomen keskimääräinen saavutettavuusaste ylittyi alakouluissa (91,4 %) Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa ja yläkouluissa (78,7 %) Uudenmaan ja Kymenlaakson maakunnissa.

Kuntaryhmittäisessä tarkastelussa näkyy väestön ja asutuksen keskittymisen vaikutus saavutettavuuteen (Taulukko 4.8.2.). Huomattavasti parhain perusopetuksen saavutettavuus, yli 90 prosenttia, on kaupunkimaisissa kunnissa, sekä ala- että yläkouluissa. Maaseutumaisissa kunnissa Etelä-Suomen alueella alle puolet (49 %) 13−15 -vuotiaista asuu enintään viiden kilometrin etäisyydellä koulustaan. Väkirikkaiden ja tiheästi asuttujen kuntien hyvä saavutettavuus nostaa valtakunnallista saavutettavuusarvoa. Kuntien yhdistymiset ja samalla kuntien maantieteellinen laajentuminen vaikeuttavat saavutettavuuden vertailua eri vuosina.

Kartat kuvaavat kuntakohtaisia vaihteluja perusopetuksen saavutettavuudesta Etelä-Suomen alueella. (Kartta 4.8.1. ja Kartta 4.8.2.) Kuudessa kunnassa ei ollut vuosiluokkien 7−9 kouluja. Kuntaliitokset vaikuttivat jossain määrin saavutettavuuslukuihin verrattuna vuoteen 2013.

Kartta 4.8.1. Perusopetuksen (pl. ruotsinkielinen) vuosiluokkien 1-6 koulujen saavutettavuus kunnittain Etelä-Suomen alueella vuonna 2015

Kartta 4.8.2. Perusopetuksen (pl. ruotsinkielinen) vuosiluokkien 7-9 koulujen saavutettavuus kunnittain Etelä-Suomen alueella vuonna 2015

Taulukko 4.8.1. Perusopetuksen saavutettavuus

Taulukko 4.8.2. Perusopetuksen saavutettavuus kuntaryhmittäin