Tietolähteet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Pelastustoimen ennalta ehkäisevä työ

Pelastuslaki (379/2011)

Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (407/2011).

Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustietokanta (PRONTO). Arvioinnissa käytetty 31.3–16.4.2016 poimittuja tietoja.

Aluehallintovirastojen keskeiset arviot peruspalvelujen tilasta 2013. Aluehallintovirastojen suorittama toimialansa peruspalvelujen arviointi. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja 14/2014.

Ohje palvelutasopäätöksen sisällöstä ja rakenteesta. Sisäasiainministeriön julkaisu 17/2013.

Pelastustoimen strategia 2025. Sisäasiainministeriön julkaisu 8/2012.

Pelastustoimen tilinpäätös – Analyysi suomalaisen pelastustoimen nykytilasta. Toimittanut Teija Mankkinen. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2013.

Pelastustoimen turvallisuusviestinnän strategia 22.5.2012.

Puolustusministeriön tulevaisuuskatsaus 2014.

Sisäministeriön tulevaisuuskatsaus 2014.

Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2014–2017 sekä tulossuunnitelma 2013. Sisäasiainministeriön julkaisu 52/2012.

Ulkoministeriön tulevaisuuskatsaus 2014.