Tietolähteet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kunnallisen nuorisotyön saatavuus

Kuntalaki (410/2015)

Nuorisolaki (72/2006)

Kysely, nuorisoasioista vastaavat viranhaltijat, Manner-Suomen kunnat, joulukuu 2015, vastausprosentti 99,3 %, Webropol

Kysely nuorisotoimen henkilöresursseista, opetus- ja kulttuuriministeriö, maakuntakatsaus, marraskuu 2014, toteuttajina aluehallintovirastojen kulttuuritoimet

Hovi, Merja ym. 2009. Nuorisotyön arviointi. Käsikirja nuorisotyön prosessien auditointiin ja itsearviointiin.

Kiilakoski, Tomi 2015. Nuorisotyö, kasvatus, opetussuunnitelma. Teoksessa: Tomi Kiilakoski, Viljami Kinnunen & Ronnie Djupsund. Miksi nuorisotyötä tehdään? Tietokirja nuorisotyön opetussuunnitelmasta. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura julkaisuja 169. Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu. 152-184

Kinnunen, Viljami 2015. Kokkolan nuorisotyön murrosikä. Teoksessa: Tomi Kiilakoski, Viljami Kinnunen & Ronnie Djupsund. Miksi nuorisotyötä tehdään? Tietokirja nuorisotyön opetussuunnitelmasta. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura julkaisuja 169. Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu. 35-53

Puuronen, Anne 2013. Etsivän katse. Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston verkkojulkaisuja 70. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto.

Valtiovarainministeriö, kunta- ja hallinto-osasto, Kirje VM/1900/00.02.07/2015