Tietolähteet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kirjastopalvelujen saatavuus

Kirjastoasetus 1078/1998

Kirjastolaki 904/1998

Lahtinen, Jaani (Gispositio Oy). Yleisten kirjastojen saavutettavuus lapsille

Ehdotus lastenkulttuuripoliittiseksi ohjelmaksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:6.

Huono lukutaito estää  joka kahdeksannen suomalaispojan jatko-opinnot

Huynh Pauliina: Nuorten kirjastonkäyttöä vähentävät tekijät. Turun ammattikorkeakoulu: kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma, opinnäytetyö 2013/45

Kirjasto updated. Helsingin kaupunginkirjasto, Demos Helsinki. 2015

Kirjoja lukenut teini osaa jopa 70 000 sanaa – Nuori, joka ei lue, 15 000 sanaa. Yle uutiset 3.3.2016.

Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2014: Eriarvoistuva lapsuus – Lasten hyvinvointi kansallisten indikaattoreiden valossa. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2014:3

Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2015: Harvojen yhteiskunta vai kaikkien kansakunta? Hallituskausi 2011–2015 lapsen oikeuksien näkökulmasta

Lääninhallitusten keskeiset arviot peruspalveluiden tilasta 2007, Valtiovarainministeriön julkaisuja, 23/2008

Mustikkamäki, M. Selvitys Suomen yleisten kirjastojen omatoimipalvelujen toteutumisesta 2015. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja 4/2015.

Nurkkala, E Lastenkirjastotyön tulevaisuus. Asiantuntijoiden näkemyksiä. Oulun seudun ammattikorkeakoulu.Opinnäytetyö. 2010. 

Opetusministeriön kirjastopolitiikka 2015: Yleiset kirjastot, kansalliset strategiset painoalueet. Opetusministeriön julkaisuja 2009:32, Helsinki 2009.

Ratkaisujen Suomi. Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.2015

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestörakenne

Suomi ykköstilalle luku- ja kirjoitustaito­listauksessa – ”Viimeaikaisissa mittauksissa tekstitaidot ovat taantumaan päin”. Helsingin Sanomat 9.3.2016

YK:n Lapsen oikeuksien sopimus vuodelta 1989

Yleisten kirjastojen laatusuositus. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2010:20, Helsinki 2010.

Yleisten kirjastojen tilastotietokanta (Opetus- ja kulttuuriministeriö)

yle.fi/uutiset. youtubeen ladataan 300 tuntia videoa joka minuutti. Nuori naistubettaja nousi jo suomen vaikutusvaltaisimpien listalle.