Tiivistelmä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Perusopetuksen alueellinen saavutettavuus

Etelä-Suomen alueella perusopetuksen alueellinen saavutettavuus heikkeni hieman sekä ala- että yläluokilla. Vuonna 2015 keskimäärin 94 prosenttia 7−12 vuotiaista ja 86 prosenttia 13−15-vuotiaista asui enintään viiden kilometrin etäisyydellä ikäluokkansa perusopetusta antavasta koulusta.

Perusopetuksen koulujen määrä väheni edelleen Etelä-Suomessa. Vuosiluokkien 1−6 kouluja väheni eniten. Eniten muutoksia oli Uudenmaan maakunnassa. Koulut keskittyvät yhä suurempiin yksiköihin.

Alaluokkien oppilasmäärät kasvoivat kaikissa muissa maakunnissa lukuun ottamatta Kymenlaakson maakuntaa. Yläluokkien oppilasmäärät laskivat muissa maakunnissa paitsi Uudellamaalla.

Perusopetuksen oppilaista kuljetusedun sai vajaa viidennes (17 %) oppilaista, mukaan luettuna esiopetuksen, lisäopetuksen ja erityisen tuen päätöksen saaneet. Majoitusedun saaneiden määrä on hieman vähentynyt, ja Etelä-Suomessa he olivat sata prosenttisesti erityisen tuen päätöksen saaneita.