Tiivistelmä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kunnallisen nuorisotyön saatavuus

Peruspalvelujen arviointi kohdentui vuonna 2015 kunnallisen nuorisotyön saatavuuteen. Arvioinnin lähtökohtana olivat nuorisolain määritelmät siitä, mitä kuntien nuorisotyöhön ja –politiikkaan kuuluu. Arviointi jakautui kolmeen osaan: Nuorisotyön palvelujen saatavuus kunnissa, nuorisotyön talous-, henkilöstö- ja tilaresurssit sekä nuorisotyön palvelujen arviointitapojen tarkoituksenmukaisuus.

Nuorisotyön resurssit suhteessa kunnassa asuviin nuoriin vaihtelivat varsin paljon – osalla pienistä kunnista ei ole resursseja käytännössä juuri lainkaan. Voidaan todeta, että nuoret ovat eriarvioisessa asemassa riippuen siitä, missä kunnassa asuvat. Pienten kuntien ehdotetaan lisäävän yhteistyötä palvelutarjonnan laajentamiseksi.

Kunnat arvioivat omia palvelujaan hyvin eri tavoin. Kokoavasti voidaan todeta, että arviointitapoja tulee kehittää ja systematisoida. Nuorten panosta arvioinnissa ja palvelujen kehittämisessä tulee lisätä.