Tiivistelmä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Pelastustoimen ennalta ehkäisevä työ

Pelastustoimen toteuttamaan turvallisuusasioihin kohdistuvaan valistukseen ja neuvontaan osallistui vuonna 2015 lähes 358 000 henkilöä. Tämä oli noin 16 % Etelä-Suomen asukkaista. Toiminnan tarkoituksena on parantaa turvallisuustietoutta ja osaamista, ehkäistä onnettomuuksia sekä vähentää niiden seurauksia. Suurimman kohderyhmän muodostivat lapset ja nuoret sekä hoitolaitosten henkilökunta. Lapsia ja nuoria oli peräti 40 % kaikista osallistuneista.

Pelastustoimen valtakunnallisena tavoitteena on, että 20 % alueen asukkaista saa vuosittain valistusta ja neuvontaa. Tämä tavoite ei toteutunut Etelä-Suomessa kaikilla pelastustoimen alueilla. Myös toteuttamistavoissa esiintyi eroja pelastustoimen alueiden välillä.

Vaihtelu oli suurta myös kuntatasolla tarkasteltuna. Valtakunnallinen palvelutavoite saavutettiin lähes puolessa Etelä-Suomen alueen kunnista. Heikoimmillaan valistusta ja neuvontaa sai vain muutama prosentti kunnan asukkaista ja parhaimmillaan yli kolmannes.

Turvallisuusympäristön ja yhteiskunnan muutos sekä uudet uhkakuvat asettavat haasteita myös pelastustoimen ennalta ehkäisevän työn toteuttamiselle. Sosiaalisen median hyödyntäminen turvallisuusviestinnässä tulee ottaa pelastustoimessa painopistealueeksi lähitulevaisuudessa. Lisäksi on etsittävä keinoja turvallisuusviestiä sosiaalisen median välinein erityisesti alueilla, joissa omatoimisen varautumisen tarve korostuu.