Utvärdering av tillgängligheten till svenskspråkig utbildning på andra stadiet

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet, Södra Finlands region

Utvärderingens innehåll

  • Tillgängligheten till gymnasieutbildning
  • Tillgängligheten till yrkesutbildning
  • Tillgängligheten till yrkesutbildning inom tre utbildningsområden
  • Erhållande av studieplats på andra stadiet via gemensam ansökan
  • Studieplatser enligt kön