6 v. ikäluokan ennustettu muutos

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Miten 6-vuotiaiden ikäluokan on ennustettu muuttuvan?

Kuusivuotiaiden ikäluokka on pienenemässä vuoden 2017 jälkeen hieman.

Itä-Suomessa oli vuoden 2014 lopussa lähes 5 400 kuusivuotiasta lasta. Kuusivuotiaiden ikäluokan väestöennustetta tarkasteltiin vuoteen 2025 asti. Itä-Suomessa näyttää kuusivuotiaiden osuus laskevan vajaan kolme prosenttiyksikköä vuoteen 2025, eli loivemmin kuin Manner-Suomessa keskimäärin. (Taulukko 2.6.1.)

Maakunnittain on suuria vaihteluja. Etelä-Savossa ikäluokan odotetaan pienentyvän yli kymmenen prosenttia, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa vain 0,2-0,3 prosenttia.

 

Kuusivuotiaiden ikäluokan äidinkieli

Vuonna 2015 suurin osa itäsuomalaisista 6-vuotiaista oli suomenkielisiä (Taulukko 2.6.2.). Ruotsinkielisiä oli 0,1 prosenttia ja saamenkielisiä ei ollenkaan. Suurin vieraskielinen väestöryhmä oli muun kieliset, 3,4 prosenttia. Heistä prosentuaalisesti suurin osa asui Pohjois-Karjalassa.  

Taulukko 2.6.1. Kuusivuotiaiden ikäluokan väestöennuste Itä-Suomessa vuosina 2014−2025

Taulukko 2.6.2. Kuusivuotiaiden lukumäärä kielen mukaan Itä-Suomessa vuonna 2015 (ennakkotieto marraskuussa 2015)