Arviointiasetelma

 

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Kirjastopalvelujen saatavuus

Arviointiasetelma

Kirjastotoimen arviointikohteena oli kirjastopalvelujen saavutettavuus ja palvelujen saatavuus. Arvioitavana olivat palveluverkon muutokset ja palvelujen saatavuus erityisesti lasten ja nuorten kannalta. Samaa kohdetta arvioitiin edellisen kerran 2007. Yksittäisten kirjastojen tuottamia erityispalveluja tai verkkopalveluja ei tässä yhteydessä arvioitu.

Edellisessä arvioinnissa esitetyistä toimenpide-ehdotuksista on toteutunut kokonaisuudessaan yksi. Yleisten kirjastojen laatusuositukset julkaistiin 2010.

Kunnille esitetty riittävän aineistomäärän turvaaminen ei ole kuntatalouden ongelmista johtuen toteutunut. Kirjahankintojen määrä on Itä-Suomessa laskenut edellisestä arvioinnista yli kahdeksan prosenttia. Kirjahankinnan tavoitemäärästä (400 uutta kirjaa vuodessa tuhatta asukasta kohden) jäädään selvästi. Hankintaa on keskimäärin 290 kappaletta. Kunnat ovat kuitenkin edelleen kehittäneet ja laajentaneet kirjastojen välisiä aineistokuljetuksia. Uusien kirjastojärjestelmien käyttöönoton yhteydessä kirjastot ovat aineistokuljetusten tueksi siirtyneet yhteisiin aineiston varausjonoihin, mikä on tehostanut aineistojen liikkumista.

Kuntia myös kannustettiin vahvistamaan lähikirjastojen ja kirjastoautojen asemaa lasten ja nuorten kirjastopalveluna. Varsinkin autopalveluja on sittemmin karsittu. Valtion toivottiin tuolloin turvaavan jatkossakin kirjastojen perustamishankkeiden rahoitusta. Valtionosuusuudistus muutti tilanteen.  Laissa kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta (676/2014) kirjastojen perustamishankkeiden erillisrahoitus jäi pois.