Esiopetukseen osallistumattomat

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka moni esiopetusikäinen ei osallistunut esiopetukseen 2015?

Esiopetukseen osallistumattomien määrä oli hyvin vähäinen. Yleisin syy esiopetukseen osallistumattomuuteen oli, että lapsi oli vanhempien mukana ulkomailla.

Osallistumattomien määrää ja syitä pyrittiin kartoittamaan kuntien esiopetuksen vastaaville tehdyllä erillisellä kyselyllä. Itä-Suomessa kyselyyn vastasivat lähes kaikki kunnat (96 %), mikä oli enemmän kuin Manner-Suomessa keskimäärin (83,4 %).

Lähes kaikki esiopetukseen oikeutetut lapset osallistuivat esiopetukseen ja osallistumattomien määrä oli vähäinen. Kyselyyn vastanneista kolmessa kunnassa neljästä kaikki osallistuivat esiopetukseen ja seitsemän kuntaa ilmoitti, että esiopetukseen osallistumattomia oli kunnassa alle viisi ja yhdessä kunnassa yli kymmenen. Käytettyjä aineistoja ei luokiteltu sukupuolen mukaan.

Kyselyssä kunnille annettiin valmiina kahdeksan erilaista syytä, miksi esiopetusikäiset lapset eivät osallistu järjestettyyn esiopetukseen. Lisäksi oli mahdollisuus vastata jokin muu syy -kohtaan. Annetut syyvaihtoehdot mukailivat Opetus- ja kulttuuriministeriön muistiossa (2013:5) esiinnousseita syitä. Vastaajat saattoivat valita kolme tärkeintä syytä.

Itä-Suomessa yleisimmät syyt olla osallistumatta esiopetukseen (Kuvio 2.9.1.) olivat, että lapsi oli vanhempien mukana ulkomailla, huoltaja halusi huolehtia itse lapsen esiopetuksesta kotona, lapsi oli jo aloittanut oppivelvollisuuden suorittamisen tai huoltaja ei pitänyt järjestettyä esiopetusta tärkeänä. Kahdessa kunnassa osallistumattomuutta perusteltiin kohtuuttomalla matkalla tai matka-ajalla, joka ainakin yhdessä tapauksessa oli johtunut kouluverkon harvenemisesta. Kuntien antamien vastausten perusteella vuorohoitoa ei pidetty esiopetukseen osallistumattomuuden syynä.

Kuvio 2.9.1. Esiopetukseen osallistumattomuuden syitä Itä-Suomessa (vastaajat ilmoittivat kolme tärkeintä syytä)