Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Esiopetuksen toimeenpano

Kuntien on huolehdittava esiopetusta järjestäessään, että esiopetukseen osallistuminen on huoltajille ja koko perheelle luontevaa sekä vaivatonta ja se palvelee perheen toimintaa, toiveita ja päämääriä.

Lapsen esiopetus- ja hoitopäivästä tulee muodostua mahdollisimman ehyt ja yhtenäinen kokonaisuus siten, että lapsen päivään ei sisälly turhia siirtymisiä ja toimintaympäristö pysyy mahdollisimman samana.

Esiopetus on turvattava perusopetuksen tavoin lähipalveluna. Matka-ajat eivät saa olla kohtuuttomia ja kuljetus on tarvittaessa järjestettävä lapsen edusta lähtien.

Kuntien on jatkettava tiedottamista esiopetuksen tavoitteista ja merkityksestä niin kantasuomalaiselle kuin uussuomalaiselle väestölle.

Esiopetuksesta kokonaisuutena tulee tehdä tätä arviointia kattavampi selvitys.