Kuljetus- ja majoitusoppilaat

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Mitä muutoksia esiopetuksen kuljetus- ja majoitusoppilaiden määrissä on tapahtunut vuodesta 2013?

Esiopetuksen kuljetusoppilaiden määrä hieman lisääntyi päivähoidon yhteydessä ja väheni koulun yhteydessä.

Päivähoidon esiopetuksessa olevien kuljetusoppilaiden määrä lisääntyi varsin paljon kaikissa maakunnissa ja huomattavasti enemmän kuin Manner-Suomessa keskimäärin. Erityisen paljon kuljetusoppilaiden määrät päivähoidon yhteydessä lisääntyivät Etelä-Savon maakunnassa. (Taulukko 2.7.1.)

Koulun yhteydessä järjestettävän esiopetuksen kuljetusoppilaiden määrä väheni selvästi Itä-Suomessa vuodesta 2013 vuoteen 2015. Vähennys oli 14,2 prosenttia, eli yli kaksinkertaisesti verrattuna Manner-Suomeen keskimäärin. Suurin vähennys oli Pohjois-Savossa, 24,1 prosenttia. Maakunnittain vaihtelut olivat kuitenkin suuria, Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa vähennykset olivat alle kahdeksan prosenttia. (Taulukko 2.7.2.)

Esiopetusoppilaista kukaan ei tarvinnut majoitusta.

Taulukko 2.7.1. Kuljetusedun saavat oppilaat päivähoidon yhteydessä järjestettävässä esiopetuksessa Itä-Suomessa vuosina 2013 ja 2015

Taulukko 2.7.2. Kuljetusedun saavat oppilaat koulun yhteydessä järjestettävässä esiopetuksessa Itä-Suomessa vuosina 2013 ja 2015