Kuvat ja taulukot

Esiopetuksen toimeenpano

Taulukko 2.5.1. Esiopetuksen oppilaiden määrä ja muutos Itä-Suomessa maakuntajaon mukaan vuosina 2013 ja 2015

Taulukko 2.5.2. Esiopetusoppilaiden osuudet päivähoidon ja koulun yhteydessä Itä-Suomessa maakunnittain vuonna 2015

Taulukko 2.6.1. Kuusivuotiaiden ikäluokan väestöennuste Itä-Suomessa vuosina 2014−2025

Taulukko 2.6.2. Kuusivuotiaiden lukumäärä kielen mukaan Itä-Suomessa vuonna 2015 (ennakkotieto marraskuussa 2015)

Taulukko 2.7.1. Kuljetusedun saavat oppilaat päivähoidon yhteydessä järjestettävässä esiopetuksessa Itä-Suomessa vuosina 2013 ja 2015

Taulukko 2.7.2. Kuljetusedun saavat oppilaat koulun yhteydessä järjestettävässä esiopetuksessa Itä-Suomessa vuosina 2013 ja 2015

Kuvio 2.9.1. Esiopetukseen osallistumattomuuden syitä Itä-Suomessa (vastaajat ilmoittivat kolme tärkeintä syytä)