Kuvat ja taulukot

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Pelastustoimen ennalta ehkäisevä työ

Kuviot

12.5.1. Valistus- ja neuvontatilaisuuksiin osallistuneet (%) alueen asukasmäärästä vuosina 2012-2015

12.5.2. Valistus- ja neuvontatilaisuuksiin osallistuneet (%) kohderyhmittäin vuonna 2015

12.5.3. Valistus- ja neuvontatilaisuuksien määrä (kpl) 1000 asukasta kohden vuosina 2012-2015

12.6.1. Palvelujen kohdistuminen riskikohteisiin vuonna 2015