Kuvat ja taulukot

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Toisen asteen koulutuksen saavutettavuus

Taulukko 4.5.1. Lukiokoulutuksen saavutettavuus enintään 10 ja 30 kilometrin etäisyydellä Itä-Suomessa vuosina 2011, 2013 ja 2015

Taulukko 4.6.1. Ammatillisen koulutuksen saavutettavuus enintään 10 ja 30 kilometrin etäisyydellä Itä-Suomessa vuosina 2011, 2013 ja 2015

Taulukko 4.7.1. Ammatillisen koulutuksen saavutettavuus vähintään kolmen koulutusalan tarjonnalla 10 ja 30 kilometrin etäisyydellä Itä-Suomessa vuosina 2011, 2013 ja 2015

Taulukko 4.8.1. Yhteishaussa vuonna 2015 lukiokoulutukseen suoraan perusopetuksesta ja muualta hakeneet sekä paikan vastaanottaneet Itä-Suomessa

Taulukko 4.8.2. Yhteishaussa vuonna 2015 ammatilliseen koulutukseen suoraan perusopetuksesta ja muualta hakeneet ja paikan vastaanottaneet Itä-Suomessa

Taulukko 4.9.1. Toisen asteen koulutuksen aloittavat opiskelijat vuonna 2015 Itä-Suomessa sukupuolen mukaan (yhteishaussa hakeneet opiskelijat)