Kuvat ja taulukot

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Käyttömaksu- ja käyttövuoropolitiikan vaikutus liikuntapaikkojen tasa-arvoiseen saavutettavuuteen

Kuvio 8.5.1. Onko kunnalla virallisesti hyväksytyt liikuntapaikkojen käyttövuorojen jakoperusteet? (% kuntien viranhaltijoiden vastauksista Itä-Suomessa)

Kuvio 8.5.2. Onko kunnalla virallisesti hyväksytyt liikuntapaikkojen käyttövuorojen jakoperusteet (% kuntien viranhaltijoiden vastauksista Itä-Suomessa maakunnittain)

Kuvio 8.5.3. Koskevatko käyttövuorojen jakoperusteet kaikkia kunnan hallinnoimia liikuntapaikkojen vakiokäyttövuoroja? (% kuntien viranhaltijoiden vastauksista Itä-Suomessa maakunnittain)

Kuvio 8.5.4. Hakijoiden vaikuttamisen tavat vuorojenjakopäätökseen Itä-Suomessa (%  kuntien viranhaltijoiden vastauksista Itä-Suomessa)

Kuvio 8.6.1. Keskeisimmät liikuntapoliittiset tavoitteet käyttövuorojen jakamisessa Itä-Suomessa (% kuntien viranhaltijoiden vastauksista Itä-Suomessa)

Kuvio 8.6.2. Tärkein käyttäjäryhmä, mihin kunnan käyttövuorojen jakamisen myönteiset painopisteet ensisijaisesti kohdistuivat Itä-Suomessa (% kuntien viranhaltijoiden vastauksista Itä-Suomessa maakunnittain)

Kuvio 8.6.3. Strategiset asiakirjat, joihin kuntien mainitsemat liikuntapoliittiset tavoitteet perustuivat Itä-Suomessa (% kuntien viranhaltijoiden vastauksista Itä-Suomessa)

Kuvio 8.6.4. Strategiset asiakirjat, joihin kuntien mainitsemat liikuntapoliittiset tavoitteet perustuivat Itä-Suomessa maakunnittain (% kuntien viranhaltijoiden vastauksista Itä-Suomessa)

Kuvio 8.7.1. Seurataanko kunnassanne käyttövuoropolitiikan tavoitteiden ja painopisteiden toteutumista? (% kuntien viranhaltijoiden vastauksista Itä-Suomessa maakunnittain)

Kuvio 8.7.2. Keskeisimmät ongelmat käyttövuorojen jaossa Itä-Suomessa (% kuntien viranhaltijoiden vastauksista Itä-Suomessa)

Kuvio 8.7.3. Liikuntapaikat, joiden käyttövuorojen kysyntä merkittävästi tarjontaa suurempaa Itä-Suomessa (% kuntien viranhaltijoiden vastauksista Itä-Suomessa)

Kuvio 8.8.1. Virallisesti hyväksytty liikuntatoimen kehittämisstrategia Itä-Suomen kunnissa maakunnittain (% kuntien viranhaltijoiden vastauksista Itä-Suomessa maakunnittain)

Kuvio 8.8.2. Tärkein käyttäjäryhmä, johon liikuntapaikkojen käyttömaksupolitiikan myönteiset painotukset ensisijaisesti kohdistuivat Itä-Suomen kunnissa maakunnittain (% kuntien viranhaltijoiden vastauksista Itä-Suomessa maakunnittain)

Kuvio 8.9.1. Lasten ja nuorten liikunnan harrastekustannusten nousun huomiointi liikuntapaikkojen käyttömaksupolitiikassa Itä-Suomen kunnissa maakunnittain (% kuntien viranhaltijoiden vastauksista Itä-Suomessa maakunnittain)

Kuvio 8.9.2. Lapsille ja nuorille (alle 18 -vuotiaille) ilmaiset liikuntapaikkatyypit Itä-Suomen kunnissa (% kuntien viranhaltijoiden vastauksista liikuntapaikkatyypeittäin Itä-Suomessa)

Kuvio 8.10.1. Liikuntapaikkojen käyttömaksuihin odotettavissa olevat muutokset seuraavalle vuodelle käyttäjäryhmittäin Itä-Suomen kunnissa (kuntien viranhaltijoiden vastaukset käyttäjäryhmittäin)

Taulukko 8.10.1. Kuntien eniten käytettyjen liikuntapaikkojen käyttömaksut Itä-Suomessa