Kuvat ja taulukot

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Kirjastopalvelujen saatavuus

Kuvio 10.4.1. Kulttuuripalvelujen riittävyys Itä-Suomessa

Kuvio 10.5.1. Kirjaston toimipaikkojen kehitys Itä-Suomen AVI-alueella vv. 2007–2014

Kuvio 10.5.2. Kirjastoautopysäkkien määrän kehitys Itä-Suomen AVI-alueella vv. 2007–2015

Kuvio 10.5.3. Kirjastojen aukiolotuntien määrän kehitys Itä-Suomen AVI-alueella vv. 2007–2015

Kuvio 10.5.4. Omatoimikirjastojen saavutettavuus (ikäperusteisten käyttörajoitusten yleisyys)

Kuvio 10.6.1. Alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä, lasten aineistojen hankinnan ja lainausten suhteelliset määrät Itä-Suomen AVI-alueella maakunnittain vuonna 2014

Kuvio 10.6.2. Kokoelmien ja hankintojen määrät alle 15-vuotiasta kohden Itä-Suomen AVI-alueella maakunnittain vuonna 2014

Taulukko 10.5.1. Kirjastojen toimipaikkojen määrän kehitys Itä-Suomen AVI-alueella 2007 ja 2015 maakunnittain

Taulukko 10.5.2. Kirjastoautopysäkkien määrän kehitys Itä-Suomen AVI-alueella 2007 ja 2015 maakunnittain

Taulukko 10.5.3. Kirjastojen aukiolotuntien määrän kehitys Itä-Suomen AVI-alueella 2007 ja 2015 maakunnittain

Taulukko 10.6.1. Kirjastopalvelujen saavutettavuus YKR-alueilla maakunnittain Itä-Suomen AVI-alueella

Kartta 10.5.1. Kirjastokimpat Itä-Suomessa 2015

Kartta 10.6.1. Alle 16-vuotiaiden lasten osuus väestöstä (%) maakunnittain

Kartta 10.6.2. Alle 16-vuotiaiden osuus väestöstä (%) kunnittain

Kartta 10.6.3. Kirjastoverkko ja kirjastopalvelujen saavutettavuuden mediaani alle 16-vuotiaille (metreinä) maakunnittain

Kartta 10.6.4. Kirjastoverkko ja kirjastopalvelujen saavutettavuuden mediaani alle 16-vuotiaille (metreinä) kunnittain