Kuvat ja taulukot

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Nuorten mielenterveys ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut

Taulukot

Taulukko 11.5.1. Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella. Vakioimattomat prosenttiosuudet perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuosina 2013–2015.

Taulukko 11.5.2. Terveydenhoitajalla käynnit, muuten kuin terveystarkastuksessa Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella. Vakioimattomat prosenttiosuudet perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2015. 

Taulukko 11.5.3. Lääkärillä käynnit, muuten kuin terveystarkastuksessa Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella. Vakioimattomat prosenttiosuudet perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2015.

Taulukko 11.5.4.  Kuraattoripalvelujen käyttö Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella. Vakioimattomat prosenttiosuudet perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2015.

Taulukko 11.5.5. Psykologipalvelujen käyttö Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella. Vakioimattomat prosenttiosuudet perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2015.

Taulukko 11.5.6. Terveydenhoitajalle pääsyn helppous Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella (muuten kuin terveystarkastukseen). Vakioimattomat prosenttiosuudet perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2015.

Taulukko 11.5.7.  Lääkärille pääsyn helppous (muuten kuin terveyskeskukseen) Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella. Vakioimattomat prosenttiosuudet perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2015.

Taulukko 11.5.8. Kuraattorille pääsyn helppous Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella. Vakioimattomat prosenttiosuudet perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2015.

Taulukko 11.5.9. Psykologille pääsyn helppous Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella. Vakioimattomat prosenttiosuudet perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2015.

Taulukko 11.5.10. Kohtalaisesti tai vaikeasti ahdistuneiden nuorten opiskeluhuoltopalvelujen käyttö. Vakioimattomat prosenttiosuudet perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2015.

Taulukko 11.6.7. Opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstömitoituksen tunnuslukujen mediaanit (tuntia viikossa / 100 oppilasta) peruskouluissa, lukioissa ja ammattioppilaitoksissa.

Kuviot

Kuvio 11.6.1. Peruskoulujen käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut lukuvuosina 2008–2009, 2010–2011, 2012–2013 ja 2014–2015 Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 11.6.2. Peruskoulujen käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella lukuvuonna 2014–2015.

Kuvio 11.6.3. Lukion käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut lukuvuosina 2007–2008, 2011–2012 ja 2013–2014 Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 11.6.4. Lukion käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella lukuvuonna 2014–2015.

Kuvio 11.6.5. Ammattioppilaitosten käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut lukuvuosina 2007–2008, 2011–2012 ja 2013–2014 Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 11.6.6. Ammatillisten oppilaitosten käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella lukuvuonna 2014–2015.