Valistus- ja neuvontapalvelujen määrä

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka paljon pelastuslaitokset ovat tuottaneet valistus- ja neuvontapalveluja?

Turvallisuusviestinnässä valtakunnalliseksi tavoitteeksi on asetettu saavuttaa 20 prosenttia väestöstä. Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan pelastuslaitosten palvelutasopäätöksissä tavoitteiksi on asetettu 20 prosenttia ja Pohjois-Savossa 10 prosenttia.

Asetetut turvallisuusviestintämäärät saavutettiin jokaisella pelastustoimen alueella, koska suurilla yleisötapahtumilla on keskeinen asema numeeristen tavoitteiden saavuttamisessa.

Etelä-Savossa turvallisuusviestintää annettiin 436 tilaisuudessa, joissa kohdattiin 31 854 henkilöä eli 21 % alueen asukkaista. Pohjois-Savossa vastaavat luvut olivat 731 tilaisuutta, 27 850 henkilöä ja 11 % sekä Pohjois-Karjalassa 546 tilaisuutta, 48 639 henkilöä ja 29 %.

Edellä mainituista luvuista messuluontoisia suuren yleisön tilaisuuksia oli Etelä-Savossa 46, joissa kohdattiin 14 392 henkilöä, Pohjois-Savossa tilaisuuksia oli 55 ja 8 520 kohdattua henkilöä sekä Pohjois-Karjalassa 56 tilaisuutta, joissa 25 009 kohdattua henkilöä. Tilaisuuksissa esiteltiin pelastustoimea Etelä-Savossa 49 kertaa (9 240 tavoitettua henkilöä), Pohjois-Savossa 67 kertaa (5 770 tavoitettua henkilöä) ja Pohjois-Karjalassa 91 kertaa (24 350 tavoitettua henkilöä). 

Itä-Suomen alueella oli yhteensä 1 713 tilaisuutta, joissa kohdattiin 108 343 henkilöä. Asukaslukuun suhteutettuna kohdattiin 19 % väestöstä. Kuntatasolla asukaslukuun suhteutettuna kohtaamisia oli Etelä-Savossa 4-42 %, Pohjois-Savossa 4-22 % ja Pohjois-Karjalassa 20-64 %.

Kuvio 12.5.1. Valistus- ja neuvontatilaisuuksiin osallistuneet

Kuvio 12.5.2. Valistus ja neuvontatilaisuuksiin osallistuneet kohderyhmittäin

Kuvio 12.5.3. Valistus- ja neuvontatilaisuuksien määrä 1000 asukasta kohti