Lukiokoulutuksen saavutettavuus

Lukiokoulutus oli Itä-Suomessa vielä melko hyvin saavutettavissa ja lähes neljässä kunnassa viidestä oli lukio. Lukiokoulutuksen saavutettavuus laski kuitenkin Itä-Suomessa muuta maata voimakkaammin ja oli valtakunnallisesti yhdessä Lapin kanssa heikoimmilla sijoilla.

Lukiokoulutuksen saavutettavuutta arvioitaessa mitattiin, millä etäisyydellä alueen 16-vuotiaille on tarjolla lukiokoulutusta, johon haetaan yhteishaussa. Manner-Suomen lukiokoulutuksen saavutettavuus 10 kilometrin etäisyydellä laski lähes kaikilla alueilla hieman verrattuna aiempiin tarkasteluvuosiin. Käytettäessä 30 kilometrin etäisyyttä saavutettavuus pysyi lähes samana.

Itä-Suomessa lukiokoulutuksen saavutettavuus laski muuta maata voimakkaammin. Alle kymmenen kilometrin matkalla lukioon pääsi 73 prosenttia opiskelijoista, mikä oli lähes 12 prosenttiyksikköä Manner-Suomen keskiarvon alapuolella. Itä-Suomessa paras saavutettavuus kymmenen kilometrin etäisyydellä oli Etelä-Savossa, joka sekin oli 9,5 prosenttiyksikköä alle Manner-Suomen keskiarvon.

Saavutettavuus 30 kilometrin etäisyydellä oli erittäin hyvä, 97,7 prosenttia. Pohjois-Karjalassa se oli melko lähellä Manner-Suomen keskiarvoa. Niin Itä-Suomessa kuin koko maassa lukioverkko oli sen verran tiivis, että lähes jokaisella 16-vuotiaalla oli kodistaan lähimpään lukioon matkaa korkeintaan 30 kilometriä.

Itä-Suomen 46 kunnassa vuonna 2015 oli yhteensä 49 lukiota. Yhteensä 36 kunnassa oli yksi tai useampi lukio, eli lähes neljässä kunnassa viidestä oli lukio. Vuosina 2014–2015 neljä lukiota lakkautettiin ja kaksi yhdistyi toiseen lukioon. Kahdessa toimipisteessä ei järjestetty hakua vuonna 2015. Toimipisteverkko harveni 16-vuotiailta näin 14 prosenttia, varsinaisesti lukioista lakkautettiin noin kahdeksan prosenttia. Tämä näkyy myös saavutettavuuden heikentymisenä.

Taulukko 4.5.1. Lukiokoulutuksen saavutettavuus enintään 10 ja 30 kilometrin etäisyydellä Itä-Suomessa vuosina 2011, 2013 ja 2015