Palvelujen kohdistuminen riskikohteisiin

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Kohdistuvatko valistus- ja neuvontapalvelut riskikohteisiin?

Turvallisuusviestintä kohdistui vuonna 2015 perusopetuksen vaikutuspiirissä oleviin lapsiin ja nuoriin, hoitolaitosten ja yritysten henkilökuntiin sekä ikäihmisiin.  

Alle kouluikäisiä, peruskoululaisia ja toisen asteen opiskelijoita kohdattiin Itä-Suomessa 617 kertaa. Hoitolaitosten henkilökuntaa kohdattiin 288 kertaa ja yritysten henkilökuntaa 214 kertaa. Ikäihmisiä kohdattiin 70 kertaa. (Kuvio 12.6.1.).

Kuvio 12.6.1. Palvelujen kohdistuminen riskikohteisiin