Tietolähteet

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Pelastustoimen ennalta ehkäisevä työ

Pelastuslaki (379/2011)

Laki aluehallintovirastoista (896/2009)

Pelastustoimen turvallisuusviestintästrategia (2012)

Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustietokanta (Pronto)

Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätös 2014-2017

Etelä-Savon pelastuslaitoksen toimintakertomus 2015

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätös 2013-2015

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen tilinpäätös 2015

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen palvelutasopäätös 2014-2017

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos –liikelaitoksen tilinpäätös 2015

Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2017 sekä tulossuunnitelma 2013. Sisäasiainministeriön julkaisu 50/2012.