Tietolähteet

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Toisen asteen koulutuksen saavutettavuus

 • Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (630/1998)
 • Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta (48/1997)
 • Lukiolaki (629/1998)
 • Suomen perustuslaki (731/1998)
 • Aluehallintovirastot. Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opetuspisteiden paikkatiedot (12.1.2015)
 • Aluehallintovirastot. Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opetuspisteiden määrien muutokset (12.1.2015)
 • Opetushallitus. Opetushallinnon tilastopalvelu vipunen.fi. Tiedot yhteishausta.
 • Tilastokeskus. Karttaruuduttainen väestöaineisto (31.12.2014)
 • Tilastokeskus. Väestöennuste (30.10.2015)
 • Aluehallintovirastojen keskeiset arviot peruspalvelujen tilasta 2013. Aluehallintovirastojen suorittama toimialansa peruspalvelujen arviointi. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja 14/2014.
 • Peruspalvelujen tila 2013. Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen peruspalvelujen arviointi. Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja 20/2014.
 • Ratkaisujen Suomi. Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.2015. Hallituksen julkaisusarja 10/2015.