Tietolähteet

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Kunnallisen nuorisotyön saatavuus

Kuntalaki (410/2015)

Nuorisolaki (72/2006)

Itä-Suomen lääninhallitus, nuorisotoimi, 2007. Nuorisotoimen tila Itä-Suomen kunnissa 2005-2006. Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisuja 134.

Juvenia- Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Mikkelin ammattikorkeakoulu 2015. ”On hyvä, että täällä edes jotain on” –Nuorten näkemyksiä Itä-Suomen palveluista. Itä-Suomen nuorisopuntari 2015.

Kysely, nuorisoasioista vastaavat viranhaltijat, Manner-Suomen kunnat, joulukuu 2015, vastausprosentti 99,3 %, Webropol

Sähköpostikysely nuorisotoimen henkilöresursseista, opetus- ja kulttuuriministeriö, maakuntakatsaus, joulukuu 2015, toteuttajana aluehallintoviraston nuorisotoimi

Valtiovarainministeriö, kunta- ja hallinto-osasto, Kirje VM/1900/00.02.07/2015