Tietolähteet

Kirjastoasetus 1078/1998

Kirjastolaki 904/1998

Lahtinen Jaani (Gispositio Oy), Yleisten kirjastojen saavutettavuus lapsille. 2016.

Ehdotus lastenkulttuuripoliittiseksi ohjelmaksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:6.

Huono lukutaito estää joka kahdeksannen suomalaispojan jatko-opinnot. Yle uutiset 11.12.2015.

Huynh Pauliina: Nuorten kirjastonkäyttöä vähentävät tekijät. Turun ammattikorkeakoulu: kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma, opinnäytetyö 2013/45

Itä-Suomen nuorisopuntari 2015. Juvenia - Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, 2015.

Kirjoja lukenut teini osaa jopa 70 000 sanaa – Nuori, joka ei lue, 15 000 sanaa. Yle uutiset 3.3.2016.

Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2014: Eriarvoistuva lapsuus – Lasten hyvinvointi kansallisten indikaattoreiden valossa. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2014:3.

Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2015: Harvojen yhteiskunta vai kaikkien kansakunta? Hallituskausi 2011–2015 lapsen oikeuksien näkökulmasta.

Lääninhallitusten keskeiset arviot peruspalveluiden tilasta 2007, Valtiovarainministeriön julkaisuja, 23/2008.

Mustikkamäki, M. Selvitys Suomen yleisten kirjastojen omatoimipalvelujen toteutumisesta 2015. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja 4/2015.

Nurkkala, E. Lastenkirjastotyön tulevaisuus. Asiantuntijoiden näkemyksiä. Oulun seudun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. 2010.

Opetusministeriön kirjastopolitiikka 2015: Yleiset kirjastot, kansalliset strategiset painoalueet. Opetusministeriön julkaisuja 2009:32, Helsinki 2009.

Ratkaisujen Suomi. Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.2015

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestörakenne

Suomen yleisten kirjastojen tilastot

Suomi ykköstilalle luku- ja kirjoitustaitolistauksessa – ”Viimeaikaisissa mittauksissa tekstitaidot ovat taantumaan päin”. Helsingin Sanomat 9.3.2016

YK:n Lapsen oikeuksien sopimus vuodelta 1989

Yleisten kirjastojen laatusuositus. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2010:20, Helsinki 2010.