Tiivistelmä

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Käyttömaksu- ja käyttövuoropolitiikan vaikutus liikuntapaikkojen tasa-arvoiseen saavutettavuuteen

Virallisesti hyväksytyt liikuntapaikkojen käyttövuorojen jakoperusteet olivat olemassa hieman yli puolessa kunnista, kun vuonna 2010 näin oli noin 30 prosentissa kunnista. Liikunta-asioista vastaava lautakunta hyväksyi 56 prosentissa kunnista käyttövuorojen jakoperusteet.

Käyttövuorojen jaossa keskeisimmät liikuntapoliittiset tavoitteet olivat lasten ja nuorten liikunnan edistäminen sekä tasa-arvon ja tasapuolisuuden toteuttaminen. Käyttövuoropolitiikan liikuntapoliittiset tavoitteet perustuivat yleisimmin kunta-, terveysliikunta-/hyvinvointi ja liikuntastrategioihin. Käyttövuoropolitiikan tavoitteiden ja painopisteiden toteutumista seurasi Itä-Suomessa 29 prosenttia kunnista.

Keskeisimmät ongelmat käyttövuorojen jaossa olivat Itä-Suomessa koko maan tavoin lajeille ja ryhmille sopivien tilojen puute sekä suuri kysyntä viikon ilta-ajoista. Suurin kysyntä suhteessa tarjontaan oli liikuntahalleissa, liikuntasaleissa, jäähalleissa ja kuntosaleissa.

Virallisesti hyväksytty liikuntatoimen kehittämisstrategia oli 40 prosentilla kunnista. Käyttömaksujen määräytymisperusteet sisältyivät strategiaan hieman yli puolessa kunnista. Liikuntapaikkojen käyttäminen oli täysin ilmaista lapsille ja nuorille 53 prosentissa kunnista. Liikuntapaikkojen käyttömaksupolitiikan myönteiset painotukset kohdistuivatkin ensisijaisesti lapsiin ja nuoriin 74 prosentissa kunnista. Samoin oli myös vuonna 2007 yli puolessa kunnista, jolloin liikuntatoimen kehittämisstrategia oli vuoden 2015 tavoin olemassa alle puolessa kunnista.

Kunnista runsaat puolet oli huomioinut lasten ja nuorten liikunnan harrastekustannusten nousun maksupolitiikassaan tarjoamalla lapsille ja nuorille maksuttomia käyttövuoroja. Ilmaisia liikuntapaikkoja lapsille ja nuorille olivat yleisimmin yleisurheilu- ja pallokentät sekä koulujen liikuntasalit.

Vuoteen 2007 verrattuna lasten ja nuorten keskimääräiset liikuntapaikkojen käyttömaksut vuonna 2015 olivat uimahalleissa hieman kallistuneet, pienissä ja isoissa liikuntasaleissa halventuneet sekä kuntosaleilla pysyneet vuoden 2007 tasolla. Käyttömaksut olivat pysymässä nykyisellään lähes kaikissa kunnissa lasten ja nuorten sekä soveltavan liikunnan ryhmissä. Vajaa puolet kunnista ilmoitti, ettei heidän kunnassaan ole tarvetta liikuntapaikkojen käyttömaksujen muutoksiin.